Χριστιανισμός 104.3

Χριστιανισμός 104.3
LIVE OFFLINE
Genres: christiantalk
Loading...
track image Now Playing :

Χριστιανισμός 104.3

Η παρουσία μας στο διαδίκτυο έχει σαν στόχο να βοηθήσει μέσα από τις δυνατότητες επικοινωνίας που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στην αποστολή της εκκλησίας που συνοψίζεται στο παρακάτω τετράπτυχο: 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 2. ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΙΣΤΩΝ

Leave a Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *